ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คลิปวีดีโอ
บูมดนตรีไทยกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 2560 (อ่าน 214) 02 มี.ค. 61
เดี่ยวระนาดเอก เพลง พาร์หมเข้าโบส โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม (อ่าน 325) 08 ก.ย. 60
เดี่ยวซอด้วงเพลงแร้งกระพือปีก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 (อ่าน 343) 08 ก.ย. 60
การแสดงเดี่ยวขลุ่ยพม่าเขวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม (อ่าน 319) 08 ก.ย. 60
การแสดงชุด ฟ้อนดอกระมิงค์ โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม สพม.41 (อ่าน 303) 11 ก.ค. 60
การแสดงรำกลองยาว โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม (อ่าน 345) 04 ก.ค. 60
เชิญชมสารคดี ครอบครัวนี้ที่หนูชอบ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร (อ่าน 675) 24 ก.ย. 57