ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ!!รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2562 (อ่าน 181) 26 ก.พ. 62
ประกาศ!! เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับขั้นพื้นฐาน เพื่อประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (อ่าน 282) 18 ก.ย. 61
ประกาศเชิญชวนสมัครประธานนักเรียนปี61 (อ่าน 635) 21 พ.ค. 61
ประกาศ!!! สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาโรงฝึกงานและปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู (อ่าน 673) 25 พ.ย. 59
ประกาศ!!! เรื่อง การจัดซื้อหนังสือเรียน (อ่าน 819) 06 เม.ย. 59
ประกาศ!!! สอบราคาซื้อชุดสื่อสำหรับวิชาพลังงาน (๖๐.๑๐.๔๗.๐๔ ) (อ่าน 714) 01 มี.ค. 59
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ บรรพชาสามเณร สนองแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (อ่าน 848) 24 ก.พ. 59
การกำหนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา (อ่าน 696) 13 ม.ค. 59
คู่มือสำหรับประชาชนโรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม (อ่าน 588) 21 ก.ค. 58
ประกาศ!! เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบการและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ทรุดโทรม (อ่าน 617) 27 ก.พ. 58
ประกาศ!! ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหาร หอประชุมโรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม (อ่าน 667) 14 ก.พ. 58
ประกาศโรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม เรื่อง การจัดตั้งชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม (อ่าน 1024) 26 พ.ย. 57
ชนะเลิศอันดับ 2 การประกวด สารคดี "ครอบครัวนี้ที่หนูชอบ" (อ่าน 850) 24 ก.ย. 57
ปางมะค่าคว้าชัย การแข่งขันกีฬาเปตอง (อ่าน 894) 18 ส.ค. 57
ลูกมะค่า เข้ารับทุนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อ่าน 760) 18 ส.ค. 57
ปางมะค่าวิทยาคม ได้รับรางวัลเหรียญทอง ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก (อ่าน 763) 27 มิ.ย. 57
โรงเรียนปางมะค่าจัดประชุมภาคี 4 ฝ่าย (อ่าน 828) 18 มี.ค. 57
ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัติและทุนการศึกษากับนักเรียนและครู (อ่าน 750) 20 ก.พ. 57
ปางมะค่าวิทยารับทุนการศึกษาของมูลนิธิชมรมธนาคารภาคเหนือ (อ่าน 796) 20 ก.พ. 57
คว้าชัย ชมเชยอันดับที่ 2 ระดับ ประเทศ สอบธรรมทางก้าวหน้า (อ่าน 863) 20 ก.พ. 57
นายเทศมนตรีเมืองปางมะค่าพร้อมคณะ นำทุนการศึกษามามอบให้โรงเรียน (อ่าน 725) 05 ก.พ. 57
ปางมะค่าวิทยาคม คว้าชัย 31 รายการ (อ่าน 901) 05 ก.พ. 57
ประกาศโรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม (อ่าน 787) 05 ก.พ. 57
ขอเชิญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา (อ่าน 1622) 23 พ.ย. 56
มอบเงินประกันชีวิตให้ผู้ปกครองนักเรียน ที่เสียชีวิต (อ่าน 854) 21 พ.ย. 56
ร่วมแสดงความดีใจในงานมงคลสมรสของครูกชกร ข่มพิษและนายนพพร เกตุบำรุง (อ่าน 1042) 19 พ.ย. 56
ผ้าป่าเพื่อการศึกษา (อ่าน 837) 05 พ.ย. 56
ผู้อำนวยการณภาวดี วันนู เข้าอบรมกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง (อ่าน 971) 02 ต.ค. 56
ยินดีต้อนรับ ครูต่างประเทศคนใหม่ (อ่าน 1032) 15 ก.ย. 56
ให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาการเปลี่ยนชื่อโรงเรียน (อ่าน 910) 15 ก.ย. 56
สรุปผลการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (อ่าน 1341) 14 ก.ย. 56
ผู้อำนวยการณภาวดี วันนูและรองผู้อำนวยการบำรุง ธรรมจารีสวัสดิ์ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ ผู้บ (อ่าน 980) 14 ก.ย. 56
ผู้อำนวยการณภาวดี วันนู ร่วม มุทิตาจิต สพม.41 (อ่าน 1396) 28 ส.ค. 56
ปางมะค่าวิทยาคม เยาวชนคนเก่ง ได้เป็นตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมแข่งขันระดับภาค การแข่งขันตอบปัญหาประชาธิป (อ่าน 1232) 20 ส.ค. 56
ปางมะค่าวิทยาคม คว้าชัย การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 2556 (อ่าน 909) 31 ก.ค. 56
การแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง ประจำปี 2556 (อ่าน 962) 31 ก.ค. 56
ปางมะค่าวิทยาคม เยาวชนคนเก่ง คว้าชัยการประกวดบรรยายธรรมและจัดโต๊ะหมู่บูชา (อ่าน 1345) 18 ก.ค. 56
แข่งขันต่อศัพท์ภาษาไทย รองชนะเลิศอันดับ 2 (อ่าน 1482) 10 ก.ค. 56