ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ชนะเลิศอันดับ 2 การประกวด สารคดี "ครอบครัวนี้ที่หนูชอบ"
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 
นางสาวณภาวดี วันนู ผู้อำนวยการโรงเรียน 
นายบำรุง ธรรมจารีย์สวัสดิ์รองผู้อำนวยการ 
พร้อมด้วยครูอินทิรา ศรีเกิดและนักเรียน 
ได้เข้ารับโล่เกียรติยศ เงินรางวัลจำนวน 10000 บาท 
พร้อมใบประกาศ ในการประกวดสารคดี "ครอบครัวนี้ที่หนูชอบ" 
จากนายรณชัย จิตรวิเศษ ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร 
ในงานวันเยาวชนแห่งชาติ 2557 
"สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมสรัางพลังรักประเทศไทย"
ณ ลานอนุรักษ์วัฒนธรรม สิริจิตอุทยาน จังหวัดกำแพงเพชร 

ทางโรงเรียนปางมะค่าวิทยาคมขอขอบคุณครูและนักเรียนที่ส้รางชื่อเสียงให้กับโรงเรียนในครั้งนี้
 — ที่ ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยาน
โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 2557,04:06   อ่าน 728 ครั้ง