ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

     ด้วยคณะศิษย์เก่าโรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ชมรมผู้ปกครองนักเรียน  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม ได้กำหนดจัดพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาขึ้น  ในวัน พุธ ที่  ๔  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖  จำนวน ๑,๙๙๙ กอง ๆ ละ ๑๙๙ บาท  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาทุนสร้างโรงจอดรถนักเรียน  และปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน  เพื่อใช้ในการจัดเก็บรถนักเรียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  ปลอดภัยสำหรับรถจักรยายนต์ของนักเรียน  และปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนให้เป็นห้องสมุดของชุมชน  พร้อมทั้งให้นักเรียนได้สืบค้นข้อมูลในการเรียนการสอนได้ตลอดเวลาได้ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่าน  พร้อมทั้งบริวารญาติมิตรที่มีจิตเมตตาและกุศลได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาของโรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม

ด้วยอานิสงส์ครั้งนี้  ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์ทั้งหลายในสากลโลก  จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุข  ความเจริญ  ด้วยจตุรพิธพรชัย มีอายุ  วรรณะ  สุขะ  พละ และปฏิภาณธนสารสมบัติยิ่ง ๆ ขึ้นไปทุกประการ เทอญ.

 กำหนดการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

                 วันที่ ๔ เดือน   ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖  ตรงกับวัน พุธ  ขึ้น ๒  ค่ำ เดือน อ้าย(๑)  ปีมะเส็ง                               

                  เวลา ๐๘.๐๐ น.  ตั้งกองผ้าป่าสามัคคี  ณ  โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม    

เวลา ๐๙.๐๐ น.  ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

                   เวลา ๐๙.๓๐ น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญอาคารเรียนห้องสหกรณ์  และอาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ

                   เวลา ๑๑.๐๐ น.  ถวายภัตราหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์

                   เวลา ๑๑.๓๐ น. ถวายผ้าป่าสามัคคีพระสงฆ์อนุโมทนา  เป็นเสร็จพิธี 
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 2556,16:23   อ่าน 1510 ครั้ง