ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ปางมะค่าวิทยาคม เยาวชนคนเก่ง ได้เป็นตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมแข่งขันระดับภาค การแข่งขันตอบปัญหาประชาธิป

การแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง มีโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับพรรคการเมืองและการเลือกตั้งของ ๑๖ จังหวัดภาคเหนือ  และ เป็นตัวแทนของแต่ละจังหวัดเข้าร่วมแข่งขันระดับภาค จำนวน ๑๖ โรง ซึ่งผลการการแข่งขันเรียงลำดับ ดังนี้

 

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนอุตรดิตถ์

ได้รับรางวัลเงินสด ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

ได้รับรางวัลเงินสด ๗,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

                   ได้รับรางวัลเงินสด ๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ ได้แก่ โรงเรียนปายวิทยาคาร

ได้รับรางวัลเงินสด ๓,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๔ ได้แก่ โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม

ได้รับรางวัลเงินสด ๒,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร

โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 2556,15:46   อ่าน 1117 ครั้ง