ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ปางมะค่าวิทยาคม คว้าชัย การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 2556
การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จังหวัดกำแพงเพชร ปี 2556
ณ สนามกีฬาเปตองโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
โดยการควบคุม ของ อาจารย์นนท์ธวัช ยามี
โดยโรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม ได้ส่งเข้าแข่งขัน 2 รายการและได้รับรางวัล 

ชนะเลิศอันดับที่ 1 รุ่นไม่เกิน 18 ปีชาย ประเภาท ชายคู่ 
1. นายวันชัย ทองแฟง ม.4
2. นายกิติศักดิ์ พุ่มทอง ม.4

รองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่นไม่เกิน 18 ปีชาย ประเภท ทีม 3 คน
1. นายวันชัย ทองแฟง ม.4
2. นายกิติศักดิ์ พุ่มทอง ม.4
3. นายวัชระ ขำตระกูล ม.5
โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 2556,12:32   อ่าน 831 ครั้ง