ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง ประจำปี 2556

การแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง ประจำปี 2556

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เด็กหญิงกุลรัตน์  พรมทา  และ เด็กหญิงจิตติมา  อินทะเรืองศร

๑.      โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

๒.      โรงเรียนหนองกองพิทยาคม

๓.      โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา

๔.     โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม จะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมแข่งขัน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย


นายธงชัย  คะลา  และ นางสาวศิรินันท์  กัณหา

๑.       โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม

๒.        โรงเรียนระหานวิทยา

๓.        โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม

โรงเรียนปางมะค่าได้รับรางวัลชนะเลิศ ซึ่งจะได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัลเป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท และเป็นตัวแทนของจังหวัดกำแพงเพชรเข้าร่วมแข่งขันในระดับภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงใหม่ต่อไป

โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 2556,10:32   อ่าน 881 ครั้ง