ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แข่งขันต่อศัพท์ภาษาไทย รองชนะเลิศอันดับ 2

นักเรียนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้พจนานุกรมและการแข่งขันต่อศัพท์ต่อศัพท์ภาษาไทย "คำคม" สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร โดยอาจารย์ปรีดาวรรณ  สุริสาร ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการอบรมโครงการดังกล่าว จำนวน 4 คน คือ
1.       ด.ญ.จิตติมา  อินทะเรื่องศร
2.       ด.ญ. สกาวรัตน์  ยศพรมราช
3.       ด.ญ. ระวิวรรณ  พรมธา
4.       ด.ญ. อัญชลี  ทำทอง
หลังจากที่นักเรียนได้เข้ารับการอบรมความรู้และปฏิบัติแล้ว ได้มีการแข่งขันเรื่องการใช้คำศัพท์จำนวน 20 คำ ปรากฏว่าด.ญ.จิตติมา  อินทะเรื่องศร และด.ญ. สกาวรัตน์  ยศพรมราช ตอบคำถามได้จำนวน 17 คำ ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับที่ 2 รองจากโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 2556,14:20   อ่าน 1385 ครั้ง