ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ บรรพชาสามเณร สนองแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง

กำหนดการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ บรรพชาสามเณร สนองแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง

จัดโดยโรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม ร่วมกับศูนย์อบรมปฏิบัติธรรมกำแพงเพชรในอุปถัมภ์พระมหาโพธิวงศาจารย์

ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๑ - วันเสาร์ที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 2559,00:00   อ่าน 694 ครั้ง