ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรม Open House 2561
ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๑ มีนโยบายให้โรงเรียนจัดงานเปิดรั้วโรงเรียน (Open House) เพื่อให้ผู้ปกครอง นักเรียน และประชาชน ได้มีโอกาสเยี่ยมชมโรงเรียนที่จะส่งบุตรหลานเข้าเรียน โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคมจึงจัดกิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียนในวันจันทร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ หอประชุมโรงเรียน ปางมะค่าวิทยาคม
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2562,08:45   อ่าน 277 ครั้ง