ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
รับเกียรติบัตรเด็กประพฤติดีมีค่านิยม
วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒  เวลา ๑๔.๐๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร นำโดยนายไสว ไชยเมือง วัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร จัดพิธีมอบเกียรติบัตรเด็กประพฤติดีมีค่านิยม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ แก่เด็กและเยาวชน จำนวน ๔๒ คน มีนักเรียนโรงเรียนปางมะค่าวิทยาคมเข้ารับเกียรติบัตรจำนวน ๒ คน ได้แก่ นายวรวุฒิ ดาราพัฒน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2และนางสาวจิตรลดา อัศวภูมิ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โดยได้รับเกียรติจากนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการมอบรางวัล ณ ห้องประชุมทุ่งเศรษฐี ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 2562,10:38   อ่าน 116 ครั้ง