ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ร่วมพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ณ เทศบาลเมืองปางมะค่า
           เทศบาลเมืองปางมะค่า ได้ดำเนินการจัดทำโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทางพุทธศาสนา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 โดยจัดให้มีพิธีหล่อเทียนพรรษา เจริญพระพุทธมนต์ และพิธีถวายเทียนพรรษา ในวันที่ 25กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณสนามหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองปางมะค่า โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคมจึงได้นำนักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีทางพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ถึงลูกหลาน อันจะเป็นการสร้างความสามัคคี ร่วมแรง ร่วมใจ ทำให้เกิดความเข้มแข็ง รวมทั้งปลูกจิตสำนึกทางวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย
โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 2561,22:29   อ่าน 504 ครั้ง