ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ร่วมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชน
                สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการจัดทำโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองปางมะค่า ประจำปี 2561 “Every Child Be A Hero” (เราทุกคนก็เป็นฮีโร่ได้) โดยจัดอบรมให้กับนักเรียนโรงเรียนปางมะค่าวิทยาคมจำนวน 40 คน ในระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์แก่งเกาะใหญ่ ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ทราบถึงสิทธิบทบาทหน้าที่ของตน พัฒนาทักษะด้านผู้นำเด็กและเยาวชน
โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 2561,21:03   อ่าน 200 ครั้ง