ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอาชีพระยะสั้น
               วันที่  17 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคมได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอาชีพระยะสั้นและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลัก 4 ประการของโครงการนักธุรกิจน้อยฯ นำไปสู่การปฏิบัติอย่างถูกต้องและบรรลุตามเป้าหมาย

โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 2561,14:39   อ่าน 235 ครั้ง