ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเดินขบวนต่อต้านยาเสพติด
   
            วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00น. โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคมได้เดินขบวนรณรงค์ต่อต้านต้านยาเสพติด
เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดร่วมสวมเสื้อสีขาว ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อให้นักเรียนและชุมชนเห็นโทษและช่วยกันป้องกันปัญหายาเสพติด

โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 2561,16:39   อ่าน 226 ครั้ง