ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรม To be number one
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคมได้ดำเนินการจัดกิจกรรม To be number one ต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนางงสาวณภาวดี วันนู ผู้อำนวยการโรงเรียนปางมะค่าวิทยาคมเป็นประธาน วัตถุประสงค์ของกิจกรรมเพื่อรณรงค์ให้นักเรียนและชุมชนรู้ถึงผลกระทบของปัญหายาเสพติดที่มีแพร่หลายในปัจจุบันและให้นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องโทษของยาเสพติด
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2561,14:26   อ่าน 214 ครั้ง