ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศ 2560
           โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคมได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุม โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม โดยมีนางสาวณภาวดี วันนู ผู้อำนวยการโรงเรียนปางมะค่าวิทยาคมเป็นประธานในพิธี การจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงความยินดีที่นักเรียนได้สำเร็จการศึกษา เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีความรักความผูกพันต่อสถานศึกษา กิจกรรมนี้มีผู้ปกครองcและศิษย์เก่ามาร่วมแสดงความยินดีกับบุตรหลาน ในโอกาสที่นักเรียนสำเร็จการศึกษา
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 2561,15:51   อ่าน 426 ครั้ง