ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนปางมะค่าวิทยาคมตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
                 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคมนำโดยนางสาวณภาวดี วันนู ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับคณะกรรมการจากกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกำแพงเพชร ตรวจเยี่ยมโรงเรียนปางมะค่าวิทยาคมตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เพื่อให้แนะนำเกี่ยวกับการดำเนินโครงการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเด็กวัยเรียนและประชาชนตามแนวทางของโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโดยการส่งเสริมให้ทุกคนหันมาให้ความสำคัญและรู้จักปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพ
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2561,08:39   อ่าน 180 ครั้ง