ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
รับการประเมินธนาคารขยะรีไซเคิล
     วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560  โรงเรียนเรียนปางมะค่าวิทยาคมรับการประเมินธนาคารขยะรีไซเคิล  โดยนางสาวณภาวดี  วันนู  ผู้อำนวยการโรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม  นายประทีป  ขันกสิกรรมและคณะ  ครูที่ปรึกษากิจกรรมและรับผิดชอบการดำเนินงานของธนาคารขยะรีไซเคิล  พร้อมนักเรียนที่เป็นเจ้าหน้าที่ของธนาคารขยะรีไซเคิล ให้การต้อนรับคณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 นำโดย นายศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง และคณะ
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 2560,16:20   อ่าน 191 ครั้ง