ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
อำเภอขาณุวรลักษบุรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม
           วันที่ 21 พฤศจิกายน  2560 อำเภอขาณุวรลักษบุรีได้จัดแผนออกตรวจเยี่ยมสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในเขตอำเภอขาณุวรลักษบุรี   นำโดยนายณรงค์  ชัยจำรัส นายอำเภอขาณุวรลักษบุรีและคณะ  เพื่อให้ความรู้นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6    เกี่ยวกับการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน    การสร้างคนดี  รักษาศีล5  การสวดมนต์  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   การรู้จักออมเงินและการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ณ หอประชุมโรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม
 
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 2560,09:50   อ่าน 131 ครั้ง