ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมกีฬาสีภายใน ปี2560
          โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคมจัดกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน วันที่ 16-17 พ.ย. 2560 โดยมีนายน้อย วงศ์วิทยานันท์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองปางมะค่า เป็นประธานเปิดกิจกรรม และมีผู้ที่ให้การสนับสนุนดังนี้ นายเด่น  ชูโตศรี นางสาวแสงแข ทวีแสง รองนายกฯ นางสาวณภาวดี   วันนู ผู้อำนวยการโรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม   นายณรงค์ฤทธิ์ ปัทมาลี ประธานสภาเทศบาลเมืองปางมะค่า นายนิมิตร ณัฐวรพงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลและนายวิชิต สุริสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองสะพานช้าง  กิจกรรมกีฬาสีภายในมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เป็นผู้ที่มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงและสมบูรณ์พร้อมที่จะต่อสู้กับอุปสรรคได้   การกีฬาทำให้คน   รู้จักแพ้   รู้จักชนะ   และรู้จักการให้อภัยสามารถทำให้คนเราอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2560,13:57   อ่าน 393 ครั้ง