ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ปางมะค่าวิทยาคม คว้าชัย

- ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวอลเลย์บอลรุ่นอายุ 14 ปี ชาย
- ได้รับรางวัลรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันวอลเลย์บอล
รุ่น อายุ 14 ปี หญิง
- ได้รับรางวัลรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันวอลเลย์บอล
ชายหาด รุ่นอายุ 18 ปี ชาย
การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 21-30 สิงหาคม 2560
ณ สนามกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 2560,16:30   อ่าน 119 ครั้ง