ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมสัปดาห์คณิตสาสตร์ 1/2560
         โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์ขึ้นระหว่างวันที่ 14 -18 สิงหาคม  2560 โดยมีนางสาวณภาวดี  วันนู เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม  มีกิจกรรมต่างๆมากมายเช่น กิจกรรมตอบปัญหาคณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว A-MATH ซูโดกุ เพื่อโดยมีพิธีเปิดในวันที่ 18 กันยายน 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 2560,15:48   อ่าน 101 ครั้ง