ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 1/2560
         โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคมได้จัดกิจกรรม “สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ” เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 โดยมีนางสาวณภาวดี  วันนู ผู้อำนวยการโรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม  เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม   วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและพระปริชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อันเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”และเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศทางวิทยาศาสตร์ อันเป็นวิถีทางหนึ่งของการจัดกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 2560,15:11   อ่าน 101 ครั้ง