ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรม ASEAN DAY
        วันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคมได้จัดกิจกรรม ASEAN DAY “อาเซียนเดย์” ประจำปี 2560 โดยมี นางสาวณภาวดี วันนู ผู้อำนวยการโรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม  เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ หอประชุมโรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม    มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูและนักเรียนได้เรียนรู้เรื่องอาเซียนศึกษาและวัฒนธรรมประเทศอาเซียนโดยมีการเชื่อมโยงและบูรณาการในการจัดกิจกรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ทำให้เกิดการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น โดยภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ เช่น การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน การแสดงละครอาเซียน การประกวดเต้นประกอบเพลง การประกวดร้องเพลง  การประกวดแต่งกายประเทศสมาชิกอาเซียน


โพสเมื่อ : 12 ส.ค. 2560,11:48   อ่าน 205 ครั้ง