ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม
253 หมู่ 1 บ้านศรีไพศาล   ตำบลปางมะค่า  อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62140
เบอร์โทรศัพท์ 0-4819-0348
Email : pangmaka.school@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :