ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
16 มี.ค. 58 ถึง 18 มี.ค. 58 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557
02 มี.ค. 58 ถึง 06 มี.ค. 58 แนะแนวการศึกษาต่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตพื้นที่ให้บริการ
02 มี.ค. 58 ถึง 05 มี.ค. 58 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2
27 ก.พ. 58 ปัจฉิมนิเทศนักเรียน
07 ก.พ. 58 ถึง 08 ก.พ. 58 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบ O-Net
31 ม.ค. 58 ถึง 01 ก.พ. 58 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบ O-Net
19 ม.ค. 58 ถึง 21 ม.ค. 58 กิจกรรมเข้าค่ายนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
12 ม.ค. 58 ถึง 14 ม.ค. 58 กิจกรรมเข้าค่ายนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
30 ธ.ค. 57 กิจกรรมวันคริสต์มาส/กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
17 ธ.ค. 57 ถึง 19 ธ.ค. 57 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 จังหวัดแพร่
04 ธ.ค. 57 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
27 พ.ย. 57 ถึง 28 พ.ย. 57 กิจกรรมกีฬาสี
25 พ.ย. 57 วันวชิราวุธานุสรณ์
08 ส.ค. 57 กิจกรรมวันแม่
04 ส.ค. 57 ถึง 05 ส.ค. 57 สอบกลางภาคเรียนที่1/2557
นักเรียน
22 ก.ค. 57 ประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล
ฝ่ายประกันคุณภาพ
08 ม.ค. 57 ถึง 09 ม.ค. 57 สอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2
งานวัดผลประเมินผล
27 ธ.ค. 56 กิจกรรมวันคริสต์มาส/ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
04 ธ.ค. 56 กิจกรรมวันพ่อ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
20 พ.ย. 56 อบรมเศรษฐกิจพอเพียง วัดธรรมกาย กทม
ชุดนักเรียน กิจการนักเรียน
17 พ.ย. 56 ถึง 20 พ.ย. 56 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 จ.เพชรบูรณ์
14 พ.ย. 56 ถึง 16 พ.ย. 56 กีฬาสี
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
12 พ.ย. 56 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม
ชุดข้าราชการ/ชุดนักเรียน
08 พ.ย. 56 ถึง 09 พ.ย. 56 ศึกษาดูงานที่โรงเรียนพานพิทยาคม จ.เชียงราย
ชุดสุภาพเรียบร้อย
01 พ.ย. 56 Big cleaning day
ชุดนักเรียน
10 ส.ค. 56 กิจกรรมวันแม่
ชุดนักเรียน โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม
07 ส.ค. 56 โครงการส่งเสริมสุขภาพและสมรรถภาพด้านสุขภาพอนามัยอำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร
โรงบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีไพรศาล ได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพและสมรรถภาพด้านสุขภาพอนามัยอำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันที่สิงหาคม 2556  ได้รับเกียรติจากนายสุรเดช วงศ์วิทยานันท์สมาชิกสภาจังหวัดกำแพงเพชร และนายจีรวัฒน์ ศรียันต์ รองนายกเทศบาลเมืองปางมะค่า เข้าร่วมงานครั้งนี้ และรับความอนุเคราะห์จากนางสาวณภาวดี วันนูผู้อำนวยการโรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม ที่ได้อำนวยความสะดวกด้านสถานที่ในการจัดการอบรมครั้งนี้
โรงบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีไพรศาล
04 ส.ค. 56 ถึง 05 ส.ค. 56 ผู้อำนวยการณภาวดี วันนูเข้าร่วมการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารฯ

ผู้อำนวยการณภาวดี วันนูเข้าร่วมการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้บริหารโรงเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ในระหว่างวันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2556 ณ เฮือนคำฟ้า กอล์ฟรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดตาก

โดยมีท่านชาลี นาคเอี่ยมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมในครั้งนี้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
03 ส.ค. 56 ผู้ใหญ่ใจดี มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา
เมื่อวันที่ กรกฎาคม 2556 อาจารย์มาลีจันทร์ ชาติสุทธิ ได้จัดหาทุนการศึกษามาให้นักเรียนโรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม โดยได้รับความเมตาจาก จ.อ.ชินโชติ สุทโธและคณะงานตะเวนท่าสุวรรณภูมิ ผู้ใหญ่ใจดีร่วมทุนการศึกษาครั้งนี้  รองผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู นักเรียนทุกคน จึงขอขอบพระจ.อ.ชินโชติ สุทโธและคณะงานตะเวนท่าสุวรรณภูมิ เป็นอย่างสูง ที่ได้มานำทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬาที่เป็นประโยชน์มามอบแด่นักเรียนและโรงเรียนปางมะค่าของเรา
อาจารย์มาลีจันทร์ ชาติสุทธิ
12 ก.ค. 56 ถึง 13 ก.ค. 56 การเข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ วัดป่าวังเหนือ

การเข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ วัดป่าวังเหนือ หมู่บ้านโป่งแต้ วันที่ 12-13 กรกฎาคม พ.ศ.2556 

วัดป่าวังเหนือ
05 ก.ค. 56 ถึง 06 ก.ค. 56 ค่ายพัฒนา ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม
กิจกรรมค่ายพัฒนา ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ตามโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล วันที่ 5-6 กรกฎาคม พ.ศ.2556 
ชุดสุภาพ โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม
04 ก.ค. 56 เข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ สิบเอกสว่าง นามไพร

   การเข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ สิบเอกสว่าง นามไพร ที่ถูฏคนร้ายลอบวางระเบิดรถลำเลียงบนถนนบ้านตูปา -แบหอ  หมู่ 2 ต.ห้วยกระทิง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา มีทหารเสียชีวิต 8 นาย บาดเจ็บ 2 นาย เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2556  สิบเอกสว่าง นามไพร เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนปางมะค่าวิทยา 

วันที่ 4 กรกฏาคม พ.ศ.2556  มีพิธีพระราชทานเพลิงศพที่หมู่บ้านเนินยางงาม ต.ปางมะค่า จ.กำแพงเพชร ในเวลาประมาณ 14.00 น. 

ชุดข้าราชการสีขาว/ชุดสุภาพ
03 ก.ค. 56 ฉีดพ้นหมอกขวันกำจัดยุงลาย

      เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลศรีไพศาล แจ้งว่านักเรียนโรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม ด.ช.รัตนชัย  ศรีมหาชัย  ป่วยเป็นไข้เลือดออก (อาศัยอยู่ หมู่ 1 บ้านศรีไพศาล) ทางโรงพยาบาลได้ประสานทางโรงเรียน ให้ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ณ โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม วันที่ 3 กรกฎาคม 2556  เวลาประมาณ 13.00 น.

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลศรีไพศาล