ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู 5 ห้องนอน แบบมาตรฐาน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2529
งบประมาณ : 327,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
ชั้นบนพื้นไม้มี 4 ห้องนอน
ชั้นล่าง 1 ห้องนอน
ห้องอาบน้ำ 1 ห้อง
ห้องส้วม 2 ห้อง