ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู 204
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2529
งบประมาณ : 210,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
มีห้อวครัว ห้องนอนชั้นบน 3 ห้อง
ชั้นล่าง 1 ห้องนอน
ขนาด 4 x 8 ตารางเมตร
ฝา : ก่ออิฐฉาบปูน
ชั้นบนพื้นไม้
หลังคา : กระเบื้อง