ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : รั้วด้านหน้า
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2529
งบประมาณ : 66,720
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
คอนกรีตเสริมเหล็ก ทาสี
ประตูเหล็ก ทาสี
ขนาด 145 ตารางเมตร